Programma

Laat je leerlingen in teams debatteren over het dilemma van de topvrouw/-man van een multinational. 

De stelling voor het debat krijgen ze op video voorgelegd door een directeur van bijvoorbeeld Shell Nederland, Koninklijke DSM (chemie en voeding) of Koninklijke BAM Groep (infrastructuur). De boss legt een belangrijk vraagstuk vanuit de organisatie voor aan de leerlingen. Kunnen zij vervolgens in een spannend debat de voor- en tegenargumenten goed in kaart brengen en afwegen?

Als je wilt kun je tot wel 5 voorbereidende lessen geheel zelfstandig met jouw klas uitvoeren. De lessenserie is enthousiasmerend en verdiepend en beschikbaar voor de onder- en bovenbouw van vmbo, havo en vwo. In de lessen worden spelenderwijs de vaardigheden geoefend die nodig zijn voor spetterende debatten over techniek.

In plaats van het zelf uitvoeren van de debatlessen is het ook mogelijk het slotdebat te combineren met een mini-workshop onder begeleiding van trainer van de DebatUnie. Mini-workshop + slotdebat duurt in totaal 2,5 uur.

De afsluiting van Meet the Boss is de klassenfinale. De leerlingen voeren daarin twee debatten over maatschappelijke en technische vraagstukken. Bij de einddebatten is een official van de DebatUnie (online) aanwezig om de debatten te jureren.

Het is belangrijk dat je van tevoren datum en tijd van de finale bepaalt. Deze kun je plannen vanaf december. Spoedig na je aanmelding neemt DebatUnie contact met je op om een en ander af te stemmen. Dan ook kun je vragen stellen, overleggen of advies vragen.

Voorbeeld stellingen

Wat voor stellingen kun je verwachten bij het slotdebat? We geven je een indruk met een paar stellingen die de afgelopen jaren door bosses uit het bedrijfsleven aan leerlingen werden voorgelegd. Ook hieronder: een video-impressie van enkele finaledebatten in 2019. Vóór de coronaperiode streden schoolteams nog tegen elkaar, en hadden zij bij de finale een ‘real life’ ontmoeting met de boss waarbij de stelling ‘live’ werd voorgelegd.

Vliegreizen binnen Europa moeten worden verboden
E-sports moeten onderdeel worden van de Olympische Spelen
Sociale media (als Instagram, Snapchat en TikTok) moeten een minimumleeftijd van 18 jaar hanteren
De overheid moet ervoor zorgen dat evenveel vrouwen als mannen kiezen voor technische beroepen

De trailer laat zien hoe het er in 2019 bij enkele finales aan toe ging, toen de ontmoeting met de Boss nog ‘live’ was.

Lesmaterialen zijn ontwikkeld door de DebatUnie voor het project Meet the Boss.
Heb je vragen? Kijk dan op www.debatunie.nl of bel 071 203 2403.

Meet the Boss
is een initiatief van Jet-Net & TechNet.