Meet the Boss

Meet the Boss is een spannende debatwedstrijd op het snijvlak van technologie en maatschappij.

Kunnen jouw leerlingen wel een stevige discussie aan? Geloof jij ook dat debatteren en argumenteren ze helpt om genuanceerder te denken en overtuigender te spreken? Wil je ze leren speechen? Meld jouw school dan aan bij Meet the Boss, de spannende debatwedstrijd voor vmbo-, havo- en vwo-leerlingen op het snijvlak van technologie en maatschappij. Doe dat snel want het aantal plekken is niet onbeperkt.

Nieuw is dat het benodigde lesmateriaal geheel online aangeboden wordt. Je doet de hele lessenserie én het slotdebat alleen met je eigen klas (dus er is geen competitie met een andere school of klas) of je kiest voor een mini-workshop plus een slotdebat. Heel gemakkelijk en volledig coronaveilig!

De pluspunten op een rij
  • Lesmateriaal wordt online en kosteloos aangeboden
  • Je bepaalt zelf hoeveel voorbereidende lessen je doet
  • De lessen en het slotdebat voer je volledig autonoom uit met je eigen klas, of je laat de klas meedoen aan een mini-workshop met een trainer van de DebatUnie
  • Geef geheel vrijblijvend je interesse aan
  • Pas na telefonisch overleg besluit je of je meedoet
  • Alles volledig coronaveilig!

Programma

Laat je leerlingen in teams debatteren over het dilemma van de topvrouw/-man van een multinational. De ‘boss’ legt een belangrijk vraagstuk vanuit de organisatie voor aan de leerlingen. Kunnen zij vervolgens in een spannend debat de voor- en tegenargumenten goed in kaart brengen en afwegen?

Lesmateriaal

De lessenserie is enthousiasmerend en verdiepend en beschikbaar voor de onder- en bovenbouw van vmbo, havo en vwo. In de lessen worden spelenderwijs de vaardigheden geoefend die nodig zijn voor spetterende debatten over techniek. Alle lesmaterialen zijn kosteloos te downloaden zodra je jouw klas hebt aangemeld.  

Meedoen?

Aanmelden is geheel vrijblijvend, makkelijk én aan deelname zijn geen kosten verbonden. Je kunt dan gelijk alle lesmaterialen bekijken. Na je aanmelding word je gebeld; dan kun je vragen stellen en advies krijgen. Als je wilt kun je dan ook gewoon van deelname afzien.

Lesmaterialen zijn ontwikkeld door de DebatUnie voor het project Meet the Boss.
Heb je vragen? Kijk dan op www.debatunie.nl of bel 071 203 2403.

Meet the Boss
is een initiatief van Jet-Net & TechNet.